Bijvoorbeeld een brief van officier van justitie  ~~ Artikel 12 lid 1 Wetboek van Strafvordering  ~~  Kabinet rechter-commissaris ~~ Bereken periode tussen twee data