Shahin Eslamdoust <arjashahin@gmail.com>

Kenmerk: NO/2018/243/INT-PG-Z/2018/3955/GvW
1 message

Shahin Eslamdoust <arjashahin@gmail.com> Thu, Aug 16, 2018 at 2:03 PM
Cc: "Info (Hof Arnhem-Leeuwarden)" <info.hof-arle@rechtspraak.nl> , Information and Evidence Unit Office of the Prosecutor <otp.informationdesk@icc-cpi.int> , Klachtencoordinator.rb.denhaag@rechtspraak.nl,  " <voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl> , "Hendrik Jan Dhr. Bijsterveld" <leeuwarden@artsenzorg.nl>,  "mr. P. Stehouwer" <p.stehouwer@boutoveres.nl>,  rieks@advocatenkantoorthiescheffer.nl,  Paardekooper <info@paardekooper-advocaten.nl> , g.wilders@tweedekamer.nl FRL00278@friesland.politie.nl,  "Prof. Mr. Stijn Franken" <info@fzkc.nl>,  Nos <nosbinnenland@nos.nl> , Elkien Info <info@elkien.nl>,  City of Leeuwarden <gemeente@leeuwarden.nl>,  Giessenlanden Info <info@giessenlanden.nl>
Bcc: Bundesregierung <internetpost@bundesregierung.de>,  General information Supreme Court’s Canada <reception@scc-csc.gc.ca>,  farah <fpahlavi@hotmail.com>,  Paus Franciscus <info@vaticannews.va>,  Ottawa Police <info@ottawapolice.ca>,  The Salt Lake City Police Department <slcpdpr@slcgov.com>,  Us Supreme Court <gpoaccess@gpo.gov>,  The National Security <hotline@nationalsecurity.gov.au>,  Justin Trudeau <justin.trudeau@parl.gc.ca>,  Koebbenhavn <koebenhavn@politi.dk>,  Bbc <persian@bbc.co.uk>

Hoge Raad der Nederlanden
T.a.v. de Procureur-Generaal 
Postbus 20303 2500 EH Den Haag

Naam: Eslamdoust
Voorletters: S
Geboortedatum: 27-08-1965
Woonadres: Beukenstraat 28
Postcode en woonplaats: 8924 Gj Leeuwarden
Telefoonnummer: 06-85226110

Onderwerpen van de zaakgegevens:  (Klachtnummer 17/210617) gerechtshof Arnhem- Leeuwarden 22-02-2018

Kenmerk: NO/2018/243/INT-PG-Z/2018/3955/GvW

Datum: 16-08-2018

Geachte Mr. J. Silvis,

Ik ben niet eens met u brief van 13-08-2018.

Daarom wil ik graag Artikel 13a van wet op de rechtarlijke organisstia gebruik maken tegen u Brief van 13-08-2018.

Ik hoop u hiermee voldoende Te hebben geinformeerd.

 

Hoogachtend,

Shahin Eslamdoust


2 attachments