Print - Close Window - Click More at the bottom of the email to print single message

Abnamro Bank
Willemskade 10
8911 BA Leeuwarden

Scbjet: kennisgeving van burgerarrest tegen Te bank Abnamro Bank als opvolger van Vsb Bank

Leeuwarden 20-Sep-2017

Geachte heer Jacob Haakma

Hello

Door Grondwet van Nederland’s wet boek en mijn rechten  

1-      Verzet Dagvaarding van 08-01-2014

2-      Civiel rechten  

A-     Recht op Privacy

B-      Kies recht
 

3-      Publiek rechten

4-      Straf recht

5-      Valsheid Geschrifte tegen mij en gebruik in recht bank tot Beslag op mijn uitkering (Straf baar fiet 1 jaar tot 8 jaar gevnisstraf)  

6-      Eisser en Eis

7-    vonnis te rechtbank
8-    Beslissing van officier justitie

Ik Shahin Eslamdoust Geboren 27-08-1965 in Iran,
wonend in Beukenstraat 28 8924 GJ Leeuwarden telefoon 0685226110
ik maken een burgerarrest tegen de Abnamro Bank als opvolger van Vsb Bank,
Vanwege de Boven genoemde wet namen.
Ik geef te Bank opdarcht Tot uiterlijk van 04-10-2017 akkoord gegaan met mijn eisen.

Als niet ik will bij  Kabinet rechter-commissaris vraagen arrest beviel tegen Bank leidinggevenden en top managements de Bank, En Gerechtsdeurwaarder inschakelen tot Beslag op totaal saldo en die kosten hoog kosten voor Bank.

De bank kan niet denken dat het aan het einde van de factuur zal betalen door de Permanent account van het bedrijf De VSB Groep, waarbij VSB staat voor 'Verenigde Spaarbank', was een Nederlandse bank die is opgegaan in de Fortis Bank. Na de kredietcrisis is de Nederlandse tak van de Fortis Bank, waar de VSB Groep onderdeel van was, opgegaan in ABN AMRO. De VSB Groep was voortgekomen uit een fusie tussen: de Centrumbank, de Spaarbank te Rotterdam en Bondsspaarbank Breda.

Ik will niet so denken in hog
van
Zeegezicht en kaart van eidinggevenden en top managements de Bank, bezig zijn met belastingfraude en witwassen.    
 
   

De Code Napoléon is de benaming voor de Code civil

1-     Omdat Abnamro Bank heeft geen leven kan niet arrest worden

A-     Als gevolg van het hebben van bestuurders (genaamd mens) kan verplaats worden

 

Benoeming verkering

I
k Shahin Eslamdoust Benoemde Mijn dochter Nessa Eslamdoust Geboren op 09-10-2002 Ottawa Canada wonend in Toronto Canada met volmachtiging opvolger mij zijn in deze zaak Tegen Abnamro Bank Nederland, en zij heeft recht op rechtszaak starten in de rechtbanken van Canada tegen Abn amro Bank, waar de Abnamro Bank Is hard bezig in Canada.


Met vriendelijke groet,
Shahin Eslamdoust


Cc: Mevrouw A.A. Bons De Rchtsspraak
Gerechtshof  Arnhem – Leeuwarden
Betreft beklag (registratienummer K17/210617)
Hier voor een beslissing van officier justitie
Lees het de zaak online en download documenten


                      Geachte Mevrouw A.A. Bons 

Hello
Hier bij ook wil ik graag nieuw documenten toevoegen bij mijn beklag (registratienummer K17/210617)


Met vriendelijke groet,
Shahin Eslamdoust