Spanta Niknam
De Guardian Council ontkende parlementaire goedkeuring voor religieuze minderheden
Maandag 19 december 2017

in Iran verwierp de Raad van Hoeders parlementaire resoluties over de aanwezigheid van religieuze minderheden
I
n stads- en dorpsraden.
Het Iraanse parlement stemde ermee in dat religieuze minderheden die in de grondwet worden erkend, kunnen worden genomineerd bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar de Raad van Hoeders achtte het illegaal.
De discussie over de aanwezigheid van religieuze
Minderheden in het stadsbestuur kwam vervolgens aan de orde toen het lidmaatschap van de Zoroastrische vertegenwoordiger van de gemeenteraad van Yazd spontaan werd opgeschort.