Print - Close Window - Click More at the bottom of the email to print single message

Van: G.J. Hop
Verzonden: 13 september 2017 14:31
Aan: arjashahin@yahoo.com
Onderwerp: Inzake VSB BANK N.V \ Dossier 50681H


Geachte heer Eslamdoust,

In deze zaak is het openstaand bedrag niet of nog niet volledig betaald.

Het is belangrijk dat u hoe dan ook contact met ons opneemt zodat wij uw (financiële) situatie kunnen bespreken. Mogelijk bent u niet in staat om de vordering (ineens) te betalen. In dat geval kunnen wij met onze opdrachtgever overleggen om het openstaande saldo van: € 9638,95 zo nodig in termijnen te betalen dan wel andere oplossingen te bekijken.

Zoals gezegd is het in ieder geval van belang uw (financiële) situatie toe te lichten en indien mogelijk een voorstel te doen. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u het formulier invullen op onze website: https://www.jwgd.nl/betalingsregeling. Uw voorstel zullen wij na ontvangst met onze opdrachtgever bespreken om u daarna over de uitkomst te berichten.

Voor een actueel overzicht van de bij ons in behandeling zijnde zaken, kunt u inloggen op Dossier Online. Heeft u nog geen inlogcodes, dan kunt u deze op onze website aanvragen: www.jwgd.nl/dossier-online.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw betaling of voorstel graag tegemoet.

Direct betaling verrichten

 Hoogachtend,
JONGEJAN WISSEBORN GERECHTSDEURWAARDERS

 Mw. G.J. Hop

Tel. 088-5799000


De Rchtsspraak
Gerechtshof
Arnhem – Leeuwarden

Leeuwarden 13-09-2017
Betreft beklag (registratienummer K17/210617)

Geachte Mevrouw A.A. Bons

Hello

Hier bij ook wil ik graag nieuw documenten toevoegen bij mijn beklag (registratienummer K17/210617)


Met vriendelijke groet,
S.Eslamdoust