AIVD maakt zich zorgen: opleving rechts-extremisme in Nederland
Dinsdag 02-10-2018 20:26:22
Een aanhanger van extreem-rechts.

Wat is rechts-extremisme?

* Extremisme is het nastreven of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de samenleving die een gevaar kunnen opleveren voor het voortbestaan van de democratie.

* Er is sprake van rechts-extremisme als sprake is van vreemdelingenhaat, haat tegenover andere culturen of ultra-nationalisme.

* De methodes die gebruikt worden door extremisten kunnen zowel gewelddadig als niet-gewelddadig zijn.

* Voorbeelden van niet-gewelddadige, ondemocratische middelen zijn haatzaaien, angst verspreiden en intimideren.

* Extremisme kan tot terrorisme leiden. 

Een aanhanger van extreem-rechts.
Steeds meer Nederlanders komen in aanraking met gewelddadige rechts-extremistische ideeën. Dat gebeurt steeds meer online. Het is reden voor bezorgdheid, zegt AIVD-baas Rob Bertholee.
Er is sprake van steeds meer 'ongeorganiseerd' rechts-extremisme, blijkt uit een rapport van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). De groepen die er nog wel zijn, zijn klein, maar bereiken wel meer mensen.
Online
Zie je in landen als Duitsland veel demonstraties, in ons land gaat het overbrengen van het gedachtegoed vooral online. Ook zijn rechts-extremisten actief op Facebook, sociale media en WhatsApp. "Daardoor is het makkelijker om mensen op te jutten en voegen mensen zich sneller in het verbale geweld", zegt de directeur-generaal van de AIVD. 
De belangrijkste drijfveer is het anti-islamstandpunt. Dat is te verklaren door de opkomst van IS en de terroristische aanslagen die daarop volgden. Ook de vluchtelingenstroom die in 2015 op gang kwam, verklaart de opkomst van anti-islamitische ideeën. 
Zorgen
Volgens de AIVD wordt het (online) taalgebruik onder rechts-extremisten steeds gewelddadiger en is de fascinatie voor wapens groot. Het risico dat eenlingen tot geweld overgaan, is groter dan eerst. 
Ook verandert de groep aanhangers: het aandeel vrouwen groeit licht en er is steeds meer dreiging van het 'intellectuele' rechts-extremisme.
Intellectueler
Daaronder valt bijvoorbeeld de alt-rightbeweging die vanuit de Verenigde Staten is overgewaaid. Daaruit ontstond het Studiegenootschap Erkenbrand. De groep probeert rechts-extremistisch gedachtegoed te verspreiden door het in een intellectuele vorm te gieten. 
Ze organiseren lezingen, conferenties en publiceren opiniestukken op hun website. Van hun deelnemers wordt een intellectueel niveau verwacht.

Volgende thread