Adobe Flash Player
Is software van Adobe waarmee Flash-inhoud afgespeeld kan worden. Het zou volgens Adobe op 99% van de computers met een internetverbinding staan (waarbij dus mobiele apparaten zoals smartphones en tablets niet worden meegerekend.

Adobe Flash Player is freeware (closed source) en kan onder verschillende platformen werken, waaronder Windows, macOS en Linux. Een 64 bitversie voor 64 bitbrowsers is ook beschikbaar.

Flash maakt intern gebruik van SWF-bestanden. Google Chrome beschikt nu nog over een ingebouwde Flash Player, maar dit verdwijnt op termijn. Net als bij Firefox draait deze in een sandbox. Steeds meer websites vervangen Flash Player door HTML5, waaronder grotere bedrijven zoals Facebook en YouTube. De verwachting is dat dit aantal alleen maar gaat stijgen.