Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Wilhelminaplein 1, 8911 BS Leeuwarden

Leeuwarden 08-08-2017

Betreft bezwaar tegen de beslissing de Officier van Justitie van 28-07-2017 Kenmerk: 17/13726 / Shahin Eslamdoust

Geachte Een lezer
Hello
I will graag een bezwaar maken tegen de beslissing de
Officier van Justitie van 28-07-2017 Voor verder vanwege

1-     Ik ben slachtoffer van een Identiteitsfraude en Meer een keer vooroordelen door rechtbank over Het zelfde zaak,

2-    Mijn uitkering in de beslag door Jongejan Wisseborn gerechtsdeurwaarders

3-    In Mijn aangifte bij politie VSB Bank (Abn-Amro Bank) en W.C van westen Biever deurwaarder Te Zoetermeer (Jongejan Wisseborn gerechtsdeurwaarders ) opdrachtgeverschap en Het uitvoeren van massale valse documenten raude voor rechter 1996

4-    Op het gebied van Juridische Criminaliteit mr.H.J.M.Hofman (Jongejan Wisseborn gerechtsdeurwaarders) mw Mr E.J. Bijsteren-Grit (Jongejan Wisseborn gerechtsdeurwaarders) gebruik valse documenten (zelfde valse documenten dat heb ik  aangifte gedaan bij politie) raude voor rechter en had 2 keer rechtbank vonnis uitspraak tegen mij, 2014 en 2016

5-    In mijn brief schrijven aan recht bank Den Haag, recht bank kunnen niet fotokopie files records rechter bij vonnis van kantonrechter Te Delft 04-juli-1996 met roll nummer van 96/2533 Eslamdoust/VSb Bank viden

6-    Ik verdacht Ministerie van justitie een Strafrechtelijke procedure start up tegen boven nomend personen en VSB Bank

7-    In verkerling van Abnamrobank Jongejan Wisseborn gerechtsdeurwaarders is een dialoog en vals

I k verzoek Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een spoedbehandeling laten verifiëren

Met vriendelijke groet,
Shahin Eslamdoust

Bijlage toevoegen
(      )