Taaladvise.nl  
De Rchtsspraak
Gerechtshof 
Arnhem – Leeuwarden


2017 Kennis van het verleden en menselijke overtuigingen en ideeën
Door De Heer Vicente Yujra Coronado